การใช้งาน Importmap บน Rails 6

สำหรับ importmap คงจะมีการติดตั้งเป็นค่า default ใน Rails เวอร์ชัน 7 แต่สำหรับใครที่อยากทดลองใช้ใน Rails 6 ก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

 • เริ่มต้นสร้างโปรเจ็คใหม่ โดยใส่พารามิเตอร์ --skip--javascript เข้าไปด้วย เพื่อให้ข้ามการติดตั้ง JavaScript และ Webpack เข้าไปในโปรเจ็ค

  $ rails new hot_espresso --skip-javascript --skip-spring
  
 • เพิ่ม gem importmap-rails และ hotwire-rails เข้าไปใน Gemfile

  # Gemfile
  gem 'importmap-rails'
  gem 'hotwire-rails'
  
 • ติดตั้ง Gem และรันคำสั่งติดตั้งต่างๆ

  $ ./bin/bundle install
  $ ./bin/rails importmap:install
  $ ./bin/rails hotwire:install
  
 • เมื่อรันคำสั่งเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์ config/initializers/importmap.rb ขึ้นมา

  Rails.application.config.importmap.draw do
   pin "@hotwired/turbo-rails", to: "turbo.js"
  
   pin "@hotwired/stimulus", to: "stimulus.js"
   pin "@hotwired/stimulus-importmap-autoloader", to: "stimulus-importmap-autoloader.js"
   pin_all_from "app/javascript/controllers", under: "controllers"
  
   pin "application"
  end
  
 • สร้างหน้าเว็บขึ้นมาก่อน

  $ ./bin/rails generate controller Page index
  
 • เพิ่ม routes ใหม่เข้าไป

  # config/routes.rb
  
  Rails.application.routes.draw do
   get 'pages/index'
   root 'pages#index'
  end
  

Stimulus

 • เริ่มต้นด้วย Stimulus โดยการสร้างไฟล์ app/javascript/controllers/hello_controller.js และเพิ่ม html เข้าไปใน app/views/pages/index.html.erb

  import { Controller } from "@hotwired/stimulus"
  
  export default class extends Controller {
   connect() {
    this.element.textContent = "Hello World!"
   }
  }
  
  <h1>Pages#index</h1>
  <p>Find me in app/views/pages/index.html.erb</p>
  
  <div data-controller="hello"></div>
  
 • รีสตาร์ท server และรันเว็บขึ้นมาตรวจสอบ

Stimulus Stimulus

Vue

 • มาต่อกันด้วย Vue โดยเริ่มสร้างโฟลเดอร์ app/javascript/components ไว้สำหรับเก็บคอมโพแนนท์ของ Vue
 • สร้างคอมโพแนนท์ reverse ขึ้นมา

  // app/javascript/components/reverse_component.js
  import { Vue } from 'vue'
  
  var app = new Vue({
   el: '#app',
   data: {
    message: 'Hello Vue.js!'
   },
   methods: {
    reverseMessage: function () {
     this.message = this.message.split('').reverse().join('')
    }
   }
  })
  
 • ให้เราใส่ pin "vue", to: 'https://cdn.skypack.dev/vue' เข้าไปใน config/initializers/importmap.rb และ pin_all_from "app/javascript/components", under: "components" เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนคอมโพแนนทต์เข้าไปยัง importmap

  Rails.application.config.importmap.draw do
   pin "@hotwired/turbo-rails", to: "turbo.js"
  
   pin "@hotwired/stimulus", to: "stimulus.js"
   pin "@hotwired/stimulus-importmap-autoloader", to: "stimulus-importmap-autoloader.js"
   pin_all_from "app/javascript/controllers", under: "controllers"
  
   pin "application"
  
   pin_all_from "app/javascript/components", under: "components"
   pin "vue", to: 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.esm.browser.js'
  end
  
 • โหลดโค้ดเข้าไปใน app/javascript/application.js

  import 'components/reverse_component'
  
 • เพิ่ม html เข้าไปใน app/views/pages/index.html

  <div id="app">
   <p></p>
   <button v-on:click="reverseMessage">Reverse Message</button>
  </div>
  
 • รีสตาร์ท server และรันเว็บขึ้นมาตรวจสอบ

Vue Vue

สำหรับตอนนี้เบราเซอร์ที่รองรับ importmap แบบ native ยังไม่ครบทุกตัว แต่คาดว่าในเร็วๆ นี้ก็คงจะรองรับกันครบทุกตัว ตัวอย่างโค้ดเข้าไปดูได้ที่ Hot Espresso

References: