Logo

การใช้งาน Importmap บน Rails 6

สำหรับ importmap คงจะมีการติดตั้งเป็นค่า default ใน Rails เวอร์ชัน 7 แต่สำหรับใครที่อยากทดลองใช้ใน Rails 6 ก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

Stimulus

Stimulus Stimulus

Vue

Vue Vue

สำหรับตอนนี้เบราเซอร์ที่รองรับ importmap แบบ native ยังไม่ครบทุกตัว แต่คาดว่าในเร็วๆ นี้ก็คงจะรองรับกันครบทุกตัว ตัวอย่างโค้ดเข้าไปดูได้ที่ Hot Espresso

References: