Rails+Rollup+Dynamic Import

ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวที่จะถอด Webpack ออกจากโปรเจ็ค ด้วยความที่เรายังคงใช้ Magic Comment ซึ่งมีเฉพาะใน Webpack เท่านั้นในการจัดการ dynamic import อีกทั้ง code splitting ใน esbuild ก็ยังอยู่ในขั้น WIP ทำให้กว่าเราจะนำ esbuild มาใช้ได้จริงก็คงอีกสักระยะหนึ่ง

สำหรับแนวทางในตอนนี้ที่จะถอด Webpack ออกก็คงต้องหันไปพึ่ง Rollup ก่อน เพราะโดยตัว Rollup เองมีความสามารถในการแยกโค้ดออกเป็น chunk ได้ เพียงแต่อัลกอริทึมที่ Rollup สร้างไฟล์ chunk ออกมาจะอยู่ในรูปแบบ [name]-[hash].js ซึ่ง hash ที่ออกมานั้นเข้ารหัส SHA256 แต่จะตัดเอาเฉพาะ 8 ตัวแรกเท่านั้น ซึ่งถ้านำไปงานร่วมกับ Sprockets เมื่อจะนำไปโปรดักชันจริงจะเกิดปัญหาการที่ Sprockets จะทำการ fingerprint และใส่ hash ต่อเข้าไปอีกทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จริงในตอนนี้

ยกตัวอย่างโค้ดใน application.js ที่มีการเรียกใช้ dynamic import ไฟล์ awesome.js ดังโค้ดด้านล่าง

// application.js
export default function showAwesomeThing () {
 import("./awesome")
}
// awesome.js
import ConfettiGenerator from "confetti-js"
const element = document.getElementById("my-canvas")
const settings = { target: element }
const confetti = new ConfettiGenerator(settings)
confetti.render()

เมื่อใช้ Rollup ในการมัดรวมไฟล์ เราจะได้ไฟล์ออกมาเป็น 2 ไฟล์คือ

 1. application.js โดย Rollup จะทำการแก้ไขการ import ให้เรานิดหน่อยโดยมี hash ติดเข้าไปในไฟล์ที่จะนำเข้าด้วย

   // application.js
   export default function showAwesomeThing () {
    import("./awesome-2febdb23")
   }
  
 2. awesome-2febdb23.js ซึ่งจะมี hash ตามหลังชื่อไฟล์ด้วย

และจากที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นว่าเมื่อจะ compile ไปใช้บนโปรดักชันจริง Sprockets ก็จะใส่ fingerprint ตามหลังชื่อไฟล์เข้าไปด้วย ทำให้ไฟล์ awesome ของเรากลายเป็น awesome-2febdb23-aca9a2f0c2f4e33486f15c94e3b7901a05e59f7f4f368df17f4adfa3608d3dde.js แต่ในไฟล์ application ยังคงเรียก import("./awesome-2febdb23") นั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง

ด้วยความโชคดีที่มีคนเจอปัญหานี้เช่นกันเมื่อใช้ Sprocket จึงได้มีคน pull request เพื่อจะทำให้ Sprockets ไม่ต้องสนใจไฟล์ที่มี fingerprint ที่ถูกต้องอยู่แล้วตามนี้ แต่ fingerprint ที่ถูกต้องนั้นก็คือต้องเข้ารหัส SHA256 ถึงแม้ว่า Rollup จะใช้ ​SHA256 เช่นกัน แต่จะมีการตัดขนาดเอาแค่ 8 ตัวแรกเท่านั้นทำให้ Sprockets มองว่านั้นไม่ใช่ fingerprint ที่ถูกต้อง

ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาทางแก้ไข คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ Rollup สามารถสร้างไฟล์ chunk ที่มี hash ที่ถูกต้อง โดยถ้าเข้าไปดูที่โค้ดจะพบว่าในส่วนของการสร้าง chunk จะมีโค้ด substr อยู่นั้นเอง เราก็แก้ไขโค้ดตรงนี้ หรือไม่ก็ใช้วิธีการเพิ่ม option เข้าไปในการ build ซึ่งผมก็ได้เลือกใช้วิธีการเพิ่ม option เข้าไปดีกว่า เพราะมันน่าจะยืดหยุ่นกว่าตามนี้ โดยสิ่งที่ได้ทำเพิ่มเข้าไปก็เป็นการเพิ่ม option ที่ชื่อ chunkHashLength เพื่อใช้กำหนดขนาดของ hash ที่ออกมามามีการสร้างไฟล์ chunk

import resolve from "@rollup/plugin-node-resolve"
export default {
 input: [ "src/main.js" ],
 output: {
  dir: "dist",
  format: "es",
  chunkFileNames: '[name].[hash].js',
  chunkHashLength: 64
 },
 plugins: [
  resolve()
 ]
}

จากนั้นเราก็ใช้ Rollup ที่ได้รับการเพิ่มเติม option และก็เรียกใช้ assets:precompile และรันโปรแกรมแบบโปรดักชันตามปกติได้เลย

web-production dynamic import with Rollup

สำหรับในตอนนี้การใช้ workaround นี้ก็น่าจะตอบโจทย์ของเราในการที่จะใช้ dynamic import โดยไม่ต้องพึ่ง Webpack อีกต่อไปได้แล้ว เดี่ยวถ้ามีแนวทางอะไรดีๆ เกี่ยวกับการถอด Webpack ออกจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับ Bye 👋

References