Sprocket กับไฟล์ assets ที่เข้ารหัสไว้แล้ว

แม้ว่า Rails จะอัพเดตเป็นเวอร์ชัน 7 แล้วแต่ Sprocket ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไลบราลีที่ยังคงผูกอยู่กับ Rails เพื่อใช้ในการจัดการคอมไฟล์ และดูแลจัดการ assets ต่างๆ ด้วย ยิ่งในระดับโปรดักชันแล้ว Sprocket จะช่วยทำ fingering ไฟล์ assets ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับ caching อีกด้วย

และจากบทความเรื่องRails+Rollup+Dynamic Import เราก็มีการพูดถึงการใช้ Dynamic Import ซึ่งก็พยายามแก้ไข Rollup ให้สร้าง fingerprint ด้วยการเข้ารหัสผ่านอัลกอริทึม SHA256 เพื่อนำไปใช้งานใน Rails แทนที่ Webpack ให้ได้

แต่นั้นก็ดูเป็นแค่วิธีการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะดูเหมือนว่า JS Bundling แต่ละตัวก็เลือกอัลกอริทึมที่แตกต่างกัน และมีแนวทางพัฒนาที่แตกต่างกัน ทำให้การแก้ไขดังกล่าวอาจจะไม่ถูกยอมรับ และไม่ถูก PR เข้ากับรีโปของโค้ดหลักก็ได้ เพราะด้วยความที่มีคนเจอปัญหาเช่นเดียวกัน เลยทำให้เกิด PR ที่จะตรวจสอบไฟล์ assets ถ้าหากไฟล์ใดมีการเข้ารหัสถูกต้องตามอัลกอรีทึมที่ถูกต้องแล้ว เช่น MD5, SHA1, SHA256 เป็นต้น ก็จะไม่จำเป็นต้อง fingering ซ้ำเข้าไปในชื่อไฟล์

สำหรับอัพเดตล่าสุด คือในส่วนของ PR ที่จะทำการตรวจสอบไฟล์ assets และพบว่ามีรูปแบบ [hash].digested.[ext] ก็จะไม่ทำการ fingering ไฟล์ซ้ำเข้าไปด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ Rollup หรือ ​esbuild ได้เลย เพียงแต่เราอาจจะต้องแก้ไขค่ากำหนดตอนคอมไพล์ของแต่ละตัวเล็กน้อย

// rollup.config.js
export default {
 input: 'app/javascript/application.js',
 output: {
  dir: 'app/assets/builds',
  format: 'es',
  chunkFileNames: '[name]-[hash].digested.js'
 }
}
// esbuild.js
require('esbuild').build({
 entryPoints: ['app/javascript/application.js'],
 bundle: true,
 outdir: 'app/assets/builds',
 splitting: true,
 format: 'esm',
 chunkNames: '[name]-[hash].digested',
})

References